Dijkgraaf Patrick van der Broeck van Waterschap Limburg

Jaar
2023

Dijkgraaf Patrick van der Broeck

Locatie: Thuis bij de Dijkgraaf

Museum Valkenburg en Pixel Moods bedanken Meneer van der Broeck voor het delen van zijn verhaal, alsook een bedankje aan Waterschap Limburg en hun marketing team voor de fijne samenwerking tijdens dit project

Beschrijving

Tijdens het gesprek met Dijkgraaf Patrick van der Broeck belichtte hij zowel de gebeurtenissen rond de ramp vanuit het perspectief van Waterschap Limburg als zijn persoonlijke ervaringen. Hij toonde diepe betrokkenheid en vastberadenheid om een snelle en adequate respons te bieden. Ondanks de inspanningen van Waterschap Limburg erkende Van der Broeck dat we nog steeds te maken hebben met een snel veranderend klimaat, waar we gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn en dat we gezamenlijk moeten aanpakken.‍


Gebruik de volgende timestamps om snel naar de vraag te gaan die u wilt horen.

0:00 - Introductie

0:10 - Wat was uw eerste reactie toen u hoorde over de watersnoodramp?

1:33 - Wat was uw rol als dijkgraaf tijdens de watersnoodramp?

4:00 - Hoe heeft u de samenwerking tussen alle instanties (gemeente, het rijk) ervaren?

8:03 - Hoe is de samenwerking met België en Duitsland verlopen?

10:48 - Welke lessen hebben jullie geleerd van de watersnood ramp en wat zouden jullie in de toekomst anders doen?

14:07 - Wat heeft de ramp met u als persoon gedaan?

16:03 - Hoe gaat u als dijkgraaf om met de emotionele impact van de ramp op u en uw collega's?

19:01 - Merk u ook dat u lastiger dingen gedaan krijgt nu dat de aandacht weer weg is?

20:12 - Ben u tevreden met de werkzaamheden die Waterschap Limburg tot zover heeft voltooid?

21:34 - Wat zou u nog willen zeggen tegen de mensen die nog erg veel angst hebben dat het weer gebeurt?

23:17 - Wat zou u nog willen zeggen tegen de mensen die nog erg veel angst hebben dat het weer gebeurt?

25:14 - Yzée is jeugdbestuurslid, ik heb haar ook mogen interviewen. Kunt u mij meer vertellen over het doel van het jeugdbestuur?

27:21 - Uiteindelijk is het natuurlijk haar generatie die voor de volgende uitdagingen komt te staan

28:49 - Kunt u toelichten hoe uw samenwerking met Burgemeester Prevoo is verlopen tijdens en na de ramp?

No items found.
Next Project
or explore all projects
Let's create your moods.