Burgemeester Daan Prevoo

Jaar
2023

Burgemeester Daan Prevoo

Locatie: Gemeente Valkenburg aan de Geul

Museum Valkenburg en Pixel Moods bedanken Meneer Prevoo voor het delen van zijn verhaal, alsook een bedankje aan Gemeente Valkenburg aan de Geul en hun marketing team voor de fijne samenwerking tijdens dit project

Beschrijving

Daan Prevoo, de burgemeester van Valkenburg, stond pas honderd dagen aan het roer toen de ramp toeslaat. Hij was 72 uur lang actief betrokken bij het helpen van mensen, coördineren van instanties en aanwezig zijn in elke hoek van de stad. De waardering van de bevolking voor zijn inzet is duidelijk, maar hij benadrukt dat er nog veel werk te verzetten is. Er rust een belangrijke taak bij de landelijke overheid om de toekomstige bescherming van Valkenburg te waarborgen.

Meneer Prevoo is dankbaar dat er geen dodelijke slachtoffers zijn gevallen door hun snelle optreden, hoewel er wel veel bijna-verdrinkingen waren. Hij toonde ook grote betrokkenheid bij de aanhoudende problemen van de inwoners. Hij verzocht me om mensen die ik interviewde en die nog onopgeloste problemen hadden, naar hem door te verwijzen.‍


Gebruik de volgende timestamps om snel naar de vraag te gaan die u wilt horen.

0:00 - Introductie

0:17 - 2 jaar na de ramp, hoe gaat het met u en de gemeente?

2:06 - Welke stappen zet u samen met inwoners en ondernemers?

4:07 - De inwoners ervaren u als een zeer betrokken burgemeester. Hoe ervaart u dat?

4:49 - Hoe heeft u de eerste momenten van de ramp ervaren?

7:34 - Wat hield de nafase van de ramp in?

8:25 - Wat is u het meeste bijgebleven van de ramp?

10:39 - Hebben onderzoeken erna nog uitgewezen hoe het kan dat er geen verdrinkingen hebben plaats gevonden?

11:52 - Is de paraatheid van de hulpdiensten nog verder opgevoerd sinds de ramp?

14:21 - Heeft het wel mensen wakker geschud?

16:07 - Vind u ook dat het dezelfde aandacht krijgt als de watersnoodramp van 1953?

20:19 - Mijn ervaring is dat de mentale staat van mensen in de media niet genoeg aandacht kreeg

22:13 - Toch komen mensen samen zoals de Groningers en Valkenburgers, wat deed dat met u?

24:10 - Het is dus uw doel om te zorgen dat die aandacht blijft?

25:22 - De bewoners die ik spreek hebben het gevoel dat er veel wordt gezegd maar weinig daadwerkelijk gedaan

28:35 - Is er nog iets dat u echt zal willen meegeven aan de kijkers van dit interview

No items found.
Next Project
or explore all projects
Let's create your moods.