Verpleeghuis Valkenheim van Sevagram

Jaar
2023

Francis, Nicole en Ine

Locatie: Valkenheim Valkenburg

Museum Valkenburg en Pixel Moods bedanken Francis, Nicole en Ine voor het delen van hun verhaal, alsook een bedankje aan Sevagram en de marketing afdeling voor de fijne samenwerking tijdens dit project

Beschrijving

Sevagram-teamleiders Francis Slijpen en Nicole Winkel en Ine Keulers, wiens moeder in Valkenheim verbleef, getuigden over de hectische evacuatie van demente bewoners tijdens de ramp. Veel bewoners waren angstig en onbewust van wat er gebeurde. Persoonlijke eigendommen gingen verloren. De impact op de medewerkers was groot en hoewel de demente bewoners geen herinnering hebben aan de ramp, waren ze voorgoed veranderd.Sevagram-teamleiders Francis Slijpen en Nicole Winkel en Ine Keulers, wiens moeder in Valkenheim verbleef, getuigden over de hectische evacuatie van demente bewoners tijdens de ramp. Veel bewoners waren angstig en onbewust van wat er gebeurde. Persoonlijke eigendommen gingen verloren. De impact op de medewerkers was groot en hoewel de demente bewoners geen herinnering hebben aan de ramp, waren ze voorgoed veranderd.


Gebruik de volgende timestamps om snel naar de vraag te gaan die u wilt horen.

0:00 - Introductie

0:09 - Wanneer merkte jullie dat de overstroming voor serieuze problemen begon te zorgen?

1:22 - Hoe lang duurde het voordat jullie konden evacueren?

1:47 - Hoe was dat voor de inwoners om gevacueerd te worden?

3:10 - De bewoners zijn toen geëvacueerd naar een tijdelijke opvang, hoe ging dit in zijn werk?

5:52 - Mochten jullie wel snel weer het gebouw in om kostbare spullen of medicatie te verzamelen?

7:36 - Hoe was deze gebeurtenis voor families van de bewoners?

8:52 - Dus met name bij de familieleden kwam het besef toen pas?

9:15 - Hoe zijn de weken, maanden en de heropbouw na de ramp verlopen?

11:00 - Kunnen sommige oorspronkelijke bewoners het zich nog herinneren?

14:19 - Wat heeft de watersnoodramp met jullie als persoon gedaan?

17:21 - Jullie tonen wel dat jullie alles over hebben gehad voor de bewoners.

18:46 - Is de hulpverlening vanuit de gemeente voldoende geweest?

19:26 - De samenhorigheid was die dagen erg groot, hoe ervaarde jullie dit?

20:18 - Is er bij de heropbouw rekening gehouden met mogelijk toekomstige watersnoodrampen?

20:58 - Is er de angst dat het weer gebeurt?

21:39 - Waterschap Limburg had veel plannen is hier naar jullie mening genoeg mee gedaan?

22:20 - Heeft de verbouwing ook kansen gegeven om meer facilitaire  mogelijkheden te bieden aan inwoners?

23:08 - Hoe kijkt u nu tegen de geul aan?

24:03 - Wat waren uw verwachtingen toen de ramp net begon?

24:57 - Hoe vind u dat de burgemeester zijn rol vervulde tijdens de ramp?

25:21 - Waren er veel spullen met emotionele waarde verloren gegaan?

No items found.
Next Project
or explore all projects
Let's create your moods.