Adelante zorgroep revalidatie jeugd

Jaar
2023

Ruud en Chantal

Locatie: Adelante Zorggroep

Museum Valkenburg en Pixel Moods bedanken Ruud en Chantal voor het delen van hun verhaal, alsook een bedankje aan Adelante en de marketing afdeling voor de fijne samenwerking tijdens dit project

Beschrijving

Adelante is een uitgebreide zorggroep die diensten verleent op het gebied van volwassenenrevalidatie, kinderrevalidatie, speciaal onderwijs, wonen, gehoor, spraak & taal en medische kindzorg. Ruud Roijen en Chantal Gilissen, vertegenwoordigers van de organisatie, deelden dat hun volledige gebouw tijdens de ramp onder water stond. Tijdens de avond van de overstroming was er een spoedoperatie nodig om alle kinderen die daar verbleven te evacueren. In de maanden daarna moest de organisatie vanuit een tijdelijk schoolgebouw opereren, dat niet volledig was uitgerust om de benodigde zorg te bieden aan hun cliënten. Desondanks waren ze onder de indruk van de veerkracht van de kinderen, die opmerkelijk snel hun leven weer oppakten.


Gebruik de volgende timestamps om snel naar de vraag te gaan die u wilt horen.

0:00 - Introductie

3:14 - Wanneer merkte jullie dat de watersnoodramp voor serieuze problemen begon te zorgen?

5:52 - U gaf aan dat het echt een bliksemoperatie was, hoe ging dit in zijn werk?

7:25 - Hoe hebben de kinderen deze nacht ervaren?

8:06 - Hoe waren de dagen, weken en zelfs maanden na de ramp?

11:22 - Hoe was dat voor de kinderen om opeens in een nieuw gebouw te zitten?

15:08 - Deze gebeurtenis heeft dus veel samenhorigheid gebracht binnen Adelante?

15:35 - Hoe was het voor zowel studenten als werknemers om weer in het nieuwe gebouw te kunnen starten?

16:39 - Hangt de angst er dat er weer een watersnoodramp gaat plaats vinden?

17:20 - Is er in het nieuwe gebouw wel rekening gehouden met een mogelijk toekomstige ramp?

18:24 - Wat vinden de kinderen van het nieuwe gebouw en al zijn vernieuwingen? 

19:01 - Hebben de kinderen veel last gehad van mentale schade door de ramp? Of hebben ze het een plaats kunnen geven?

20:42 - Zijn er ook wat positieve dingen die uit de ramp zijn voortgekomen?

22:52 - Heeft de ramp met name bij Adelante veel aandacht gehad in de media?

23:34 - Is door de ramp met name klimaatsverandering in het lesprogramma meer opgenomen?

24:16 - Hebben veel werknemers ook thuis het water binnen gehad?

No items found.
Next Project
or explore all projects
Let's create your moods.